UNA DÈCADA DE TRACTAMENT DEL JOC PATOLÒGIC A LES BALEARS

III ENCONTRE DE PSICOLOGIA A LES ILLES BALEARS.
COMUNICACIÓ NÚM 3.

  Centre de Tractament de les Addiccions

Autors:
Antònia Miralles Zanoguera (Col. B-431);
Mª Júlia Monge Cañellas (Col. B-388);
Maria Aguiló Garcías;
Guillermo Morales Homar (Col. B-722);
Susana Navarro-Reverter Boue (Col. B-1099).

- A l’any 1992 es va inaugurar el Centre de Tractament de les Addiccions, una unitat d’assistència psicològica especialitzada amb l’abordatge del joc patològic. El mateix equip professional va crear l’Associació Juguesca per a l’estudi, prevenció i tractament dl joc patològic a l’any 1997.

- Actualment l’equip terapèutic està format per cinc psicòlegs i un metge psiquiatra.

- El model d’intervenció és el cognitiu conductual i es treballa amb la persona afectada i la seva família, a nivell individual i grupal. Els objectius principals del tractament són la prevenció de recaigudes i la intervenció sobre altres àrees afectades (altres trastorns, psicopatologies o conflictes).

- Durant aquests quasi 11 anys de treball s’ha originat un elevat contingent de dades –actualment en procés d’estudi- de les quals podem avançar els següents resultats:

· 778 persones han fet demanda d’informació, de les quals 499 (64%) han iniciat tractament.
· Actualment 82 persones continuen en el centre i 105 estan donades d’alta de tractament.
· El 85% (662) són homes i tan sols el 15% són dones(116).
· El 50% són menors de 30 anys i en el 70% dels casos el joc de primera elecció són les màquines escurabutxaques .
· Més d’un 70% té un nivell elevat de deutes.
· Vers un 40% ha presentat ideació o intenció autolítica en algun moment de la seva vida.
· El 35% presenta abús o dependència de substàncies addictives.
· El 65% es diagnosticat d’alguna altre psicopatología (diagnòstic dual).

- Les conclusions més rellevants que podem extraure d’aquestes dades són les següents:
· Les característiques de les persones demandants ha anat canviant al llarg d’aquest anys, destacant l’arribada de població més jove i amb la concomitància  d’altres addicions.
· A més a més, afegir que als últims anys ha augmentat la demanda per altres addiccions comportamentals que també són ateses al centre (sexe, internet, compres...)

VOLVER