SEMINARI - TALLER D'ENTRENAMENT MENTAL I DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS MENTALS EN L'ESPORT
III ENCONTRE DE PSICOLOGIA A LES ILLES BALEARS.
COMUNICACIÓ NÚM 1.

Guillermo Morales Homar: guimopsi@cop.es
Luis M. Gallego Sáez: luinchmi@cop.es
PSICÒLEGS
 

INTRODUCCIÓ:
El desenvolupament d'habilitats mentals és reconeix cada vegada mes com una part important de l'entrenament dels atletes. No cal dependre de l'atzar o la sort com a font un rendiment relaxat i confiat.

A petició de l'Institut Balear de Seguretat Pública, i amb motiu del els Jocs Mundials de Policies i Bombers Barcelona-2003 (World Police & Fire Games-WPFGF) es dissenya un Taller d'entrenament mental i desenvolupament d'habilitats en l'esport per als bombers participants de Mallorca.

MATERIALS I MÈTODE:
Duració: 12 hores i sessió de seguiment.
Participants: 14 (3 WPFGF; 1 campionat mundial de kendo; 5 proves aptitud física bombers; 5 millora motivació per a la pràctica esportiva).

DESENVOLUPAMENT:
Lliurament de guia teòrica i pràctica escrita.
Fonamentació teòrica i avaluació (individual de necessitats, expectatives i objectius).
Aprenentatge individualitzat i grupal de tècniques; pràctiques i aplicació.
Contingut teòric pràctic:
1. L'alleugeriment de la tensió i l’estrès
2. Optimació d'energia i l’activació
3. Motivació amb les fites
4. Eliminació de distraccions
5. Força interior
6. Imaginació de l'actuació perfecta
7. Maneig del dolor

RESULTATS I CONCLUSIONS:
Bon nivell de cohesió grupal i participació dels subjectes durant les sessions.
S'observa un alt nivell de motivació i aplicació dels aprenentatges en els entrenaments esportius: Disminució dels nivells d'ansietat excessiva abans i durant la competició, increment de la motivació per a l'èxit i millora del benestar subjectiu.
Donada l'heterogeneïtat dels participants i la diversitat de les proves esportives no es realitzen pràctiques “sobre el terreny”.
Dels resultats dels 3 participants en els WPFGF Barcelona-2003 cal ressaltar un 2n lloc (medalla d'argent) en submarinisme.
L’avaluació del taller per part dels participants: alta satisfacció (9 sobre 10).

VOLVER